הצטרפות לקבוצה  22-26 אנגלית ,אנחנו רוצים אתכם איתנו!


כתובת מגורים


רמה 5= מצוין רמה 1= נמוכה

ניתן לסמן את כלל הקבוצות שיש באפשרותך לקחת בהן חלק. השיבוץ הסופי יעשה לקבוצה אחת