רישום להשתלמות מטעם משרד התיירות בשיתוף מכון תגלית


על מנת שההשתלמות תהיה מוכרת ע"י משרד התיירות שימו לב להנחיות הבאות:
1. יש להפעיל מצלמה יציבה לאורך כל ההשתלמות ( לא בנסיעה/הליכה/ריצה )
2. יש לוודא שהמיקרופון עובד לאורך כל ההשתלמות. במהלך ההשתלמות תתבקשו לתקשר עם המרצים ויתר המשתתפים.ות
3. קיימת חובת נוכחות לאורך כל המפגש מתחילתו ועד סופו
אישור על הרישום לוקח מס' דק
 תודה על הסבלנות